Eva Solo’s Whistleblower-ordning

Eva Solo’s whistleblower-system henvender sig til enhver person, der rejser en bekymring, såsom medarbejdere hos Eva Solo, samarbejdspartnere, arbejdere i Eva Solo’s værdikæde eller personer i de lokalsamfund, hvor vi opererer. Bekymringer kan omfatte brud på Eva Solo’s Code of Conduct, eller følgende aktiviteter:

 • Kriminel aktivitet
 • Manglende overholdelse af juridisk eller professionel forpligtelse eller reguleringskrav
 • Moderne slaveri, børnearbejde eller tvangsarbejde
 • Fare for sundhed og sikkerhed
 • Skader på miljøet
 • Bestikkelse
 • Økonomisk bedrageri eller dårlig forvaltning
 • Adfærd, der kan skade Eva Solo’s omdømme eller økonomisk velvære
 • Seksuel chikane eller overgreb
 • Uautoriseret videregivelse af fortrolige oplysninger
 • Uagtsomhed
 • Bevidst fortielse af ovenstående forhold

Whistlebloweren kan anonymt indberette ulovlige aktiviteter via nedenstående link til et eksternt it-system. Når rapporten sendes, skal der tages stilling til om modtageren er HR eller CEO. Modtageren vil efterfølgende foretage den indledende undersøgelse.