PRODUKTSIKKERHED

Produkter i kontakt med mad og drikke

Det er essentielt for os at levere produkter, der er sikre og ikke skadelige for vores kunder. Dette kræver transparens, nultolerance over for skadelige kemikalier og en streng kvalitetskontrol. Alle vores leverandører skal årligt erklære, at de overholder REACH- og POP-forordningen. POP og REACH er EU-forordninger, der sigter mod at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod risici forbundet med kemikalier. Samtidig fremmes alternative metoder til vurdering af stoffers risici for at reducere antallet af dyreforsøg.
Vi har faste procedurer for at teste alle produkter, der kommer i kontakt med fødevarer, eller som anvendes til opbevaring af fødevarer; disse kaldes fødevarekontaktmaterialer. Produkterne testes i henhold til europæisk fødevarelovgivning eller den strengeste gældende lovgivning for området. Dette omfatter test af materialer som glas, keramik, plastik og metal. Hvert produkt har en Declaration of Compliance (DoC), hvor vi specificerer testresultaterne og de love, produktet overholder. Alle nye produkter testes, og eksisterende produkter gentestes efter behov.

Læs vores REACH- og POP-selvdeklaration her.

Læs Fødevarestyrelsens smileyrapport her.

 

 

  • Alt vores Legio Nova porcelæn stel er fri for bly og cadmium
  • Vores metal og stål bliver bl.a. testet for tungmetaller
  • Alt vores porcelæn er vegansk

Elektriske produkter

Alle elektriske produkter testes i overensstemmelse med dansk og europæisk lovgivning, så vi kan garantere, at alle produkter er sikre for vores kunder. Vi udfører blandt andet EMC-compliance tests (tests der sikrer, at produktet ikke forstyrrer andre elektroniske produkter og ikke påvirkes af eksterne elektriske forstyrrelser) og mærker produkter med både CE og UKCA. Relevante produkter er desuden registreret i Det Europæiske Produktregister for Energimærkning (EPREL), en database for energimærkede produkter. Dette gør det nemmere for forbrugerne at finde og sammenligne energimærkede produkter.

Høj kvalitetskontrol

Endelig arbejder vi med kvalitetskontrol af produkter gennem softwaresystemet Qarma. Med Qarma kan vi overvåge kvalitetskontrollen og inspektionerne, og vi samarbejder med vores leverandører for at sikre, at produkterne lever op til vores krav. Hvis et produkt ikke opfylder disse krav, tilbagekaldes det, eller vi foretager en fuld kvalitetstest af de berørte produkter. Derudover samarbejder vi med tredjepartskvalitetskontrol-instituttet QIMA for at sikre uafhængige kvalitetscheck.