Corporate Social Responsibility

Hos Eva Solo A/S er vi dedikerede til at tage ansvar for vores påvirkning af samfundet og Jorden. Vi stræber efter at udvikle produkter, der reducerer vores miljøbelastning, samtidig med at vi sikrer en socialt bæredygtig værdikæde. Vi tager disse forpligtelser på os med stolthed. Vi er bevidste om, at vi endnu ikke er i mål, men vi bevæger os i den rigtige retning.

 

CSR rapporten

2022 - 2023


TIDLIGERE CSR RAPPORTER

2021 - 2022

KLIMA OG MILJØ

Vi har sat os et ambitiøst mål: Eva Solo skal være CO2eq-neutrale i 2030. Vi har et stort arbejde foran os, men det er afgørende, at vi kommer i mål. Derfor skal vi arbejde med at nedbringe vores CO2eq-aftryk og værne om Jordens ressourcer og natur. Læs mere her

 

SOCIAL ANSVARLIGHED

Medarbejdere og ansatte i leverandørkæden skal have sikre, ordentlige og gode arbejdsforhold, og vi skal sikre, at deres rettigheder bliver afholdt. Læs mere her om, hvad vi gør i vores leverandørkæde og på arbejdspladsen

 

 

FN’S VERDENSMÅL OG UN GLOBAL COMPACT’S TI PRINCIPPER

Eva Solo bakker fuldt op om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’erne) og UN Global Compact’s Ti Principper. Vi har identificeret højrisiko mål for aktivt at kunne arbejde med at skabe en positiv påvirkning. Læs mere om vores arbejde her.

Partnerskaber og medlemskaber

For at kunne bidrage positivt til vores CSR-mål, deltager Eva Solo i en række partnerskaber og medlemskaber: