CSR I EVA SOLO

Eva Solo er inne i en prosess for å bli et mer bærekraftig selskap. I denne prosessen erkjenner vi at vi enda ikke kan hevde å være 100 % bærekraftige, men vi arbeider hver dag mot det målet. En annen like viktig pådriver er å være et ansvarlig selskap, og vi mener at disse to går hånd i hånd.

Fns bærekraftsmål

Fns bærekraftsmål

I innsatsen for å bidra til en mer bærekraftig utvikling arbeider vi for å oppnå utvalgte bærekrafsmål fra FN.

We support '24

We support '24

Vi är stolta över att vara sponsor för det danska paralympiska laget.