Personvernerklæring

1. Generelt

1.1 Denne erklæringen om behandling av personopplysninger ("Personvernerklæring") beskriver hvordan Eva Solo A/S ("Eva Solo", "oss", "vår", "vi") innhenter og behandler opplysninger om deg.

1.2 Personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som du gir til oss eller som vi innhenter via vår hjemmeside www.evasolo.com ("Hjemmesiden").

1.3 Eva Solo er dataansvarlig for dine personopplysninger. Bruk kontaktopplysningene for alle henvendelser til Eva Solo. De står under pkt. 7.

2. Hvilke personopplysninger innhenter vi, til hvilke formål og rettsgrunnlaget for behandlingen

2.1 Når du besøker Hjemmesiden, innhenter vi automatisk opplysninger om deg og din bruk av Hjemmesiden, f.eks. hvilken type nettleser du bruker, hvilke søkeord du bruker på Hjemmesiden, din IP-adresse, inkludert din nettverksprofil og informasjon om din datamaskin.

2.1.1 Formålet er å optimalisere brukeropplevelsen og Hjemmesidens funksjon, samt foreta målrettet markedsføring, inkludert retargeting via Facebook og Google. Denne behandlingen av opplysninger er nødvendig for at vi kan ivareta våre interesser med å forbedre Hjemmesiden samt vise deg relevante tilbud.

2.1.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning art. 6, nr. 1, bokstav f.

2.2 Når du kjøper et produkt eller kommuniserer med oss på Hjemmesiden, innhenter vi opplysningene du selv oppgir, f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsmåte, opplysninger om hvilke produkter du kjøper og eventuelt har returnert, leveringsønsker, samt opplysninger om IP-adressen som bestillingen er gjort fra.

2.2.1 Formålet er at vi kan levere produktene du har bestilt og forøvrig oppfylle vår avtale med deg, inkludert administrere din rett til å returnere og reklamere. Opplysninger om dine kjøp kan vi også behandle for å overholde lovkrav, inkludert til bokføring og regnskap. Ved kjøp innhentes IP-adressen med det formål og for å ivareta vår interesse i å kunne forhindre svindel.

2.2.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning art. 6, nr. 1, bokstav b, c og f.

2.3 Når du melder deg på vårt nyhetsbrev, innhenter vi opplysninger om din e-postadresse, samt hvor du har meldt deg på.

2.3.1 Formålet er å ivareta vår interesse i å kunne levere nyhetsbrevet til deg.

2.3.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning art. 6, nr. 1, bokstav f.

3. Mottakere av personopplysninger

3.1 Opplysninger om ditt navn, adresse, e-post, telefonnummer samt ordrenummer og spesifikke leveringsønsker videreformidles til GLS, Danske Fragtmænd, UPS, Dachser eller en annen transportør som tar seg av leveringen av de kjøpte varene til deg.

3.2 Opplysninger kan formidles til eksterne samarbeidspartnere som behandler opplysningene på våre vegne. Vi bruker eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift og forbedringer av Hjemmesiden, utsendelse av nyhetsbrevet samt målrettet markedsføring. Disse virksomhetene er databehandlere og handler etter våre instrukser, og de behandler data som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke bruke opplysningene til et annet formål enn oppfyllelsen av avtalen med oss, og er underlagt taushetsplikt om dem. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlerne som behandler personopplysninger på våre vegne.

3.3 Tre av databehandlerne, Google Analytics v/Google LLC., Facebook Inc. og ActiveCampaign LCC er etablert i USA.

4. Dine rettigheter

4.1 Med hensyn til å skape åpenhet rundt behandlingen av dine opplysninger skal vi, som dataansvarlig, opplyse deg om dine rettigheter.

4.2 Innsynsretten

4.2.1 Du kan til enhver tid be oss om informasjon om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av opplysninger det eventuelt måtte være, samt informasjon om hvor opplysningene stammer fra.

4.2.2 Du har rett til å få utlevert en kopi av personopplysningene vi behandler om deg. Hvis du ønsker en kopi av dine personopplysninger, kan du sende en skriftlig forespørsel til mail@evasolo.com. Du kan bli bedt om å dokumentere at du er den du gir deg ut for å være.

4.3 Retten til korrigering

4.3.1 Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet av oss. Hvis du blir oppmerksom på at det er feil i opplysningene vi har registrert om deg, oppfordres du til å sende oss en skriftlig forespørsel om dette slik at opplysningene blir rettet.

4.4 Retten til sletting

4.4.1 I visse tilfeller har du rett til at få alle eller enkelte av dine personopplysninger slettet av oss, f.eks. hvis du trekker tilbake ditt samtykke, og vi ikke har et annet rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen. I den grad en fortsatt behandling av dine opplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde våre rettslige forpliktelser, eller for at et rettskrav kan slås fast, gjøres gjeldende eller forsvares, er vi ikke forpliktet til å slette dine personopplysninger.

4.5 Retten til å begrense behandlingen kun til oppbevaring 

4.5.1 Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger til kun å bestå av oppbevaring, f.eks. hvis du mener at opplysningene vi behandler om deg, ikke er riktige. 

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1 Du har i visse tilfeller rett til å få personopplysninger som du selv har gitt oss, utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og du har rett til å overføre disse opplysningene til en annen dataansvarlig.

4.7 Retten til innsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid rett til å fremme innsigelser mot vår behandling av dine personopplysninger med hensyn til direkte markedsføring, inkludert profileringen som foretas for å kunne målrette vår direkte markedsføring.

4.7.2 Du har videre til enhver tid rett til, av grunner som angår din personlige situasjon, å fremme innsigelser mot behandlingen av dine personopplysninger som vi gjør på grunnlag av våre legitime interesser, jf. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8 Retten til å trekke tilbake samtykket

4.8.1 Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake et samtykke du har gitt oss for en gitt behandling av personopplysninger. Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke til å motta vårt nyhetsbrev, kan du til enhver tid avmelde deg nederst i nyhetsbrevet. Du kan også trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss på mail@evasolo.com.

4.9 Retten til å klage

4.9.1 Du har til enhver tid rett til å innlevere en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vår behandling av dine personopplysninger. Klagen kan blant annet innleveres på e-post til dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Sletting av persondata

5.1 Opplysninger som innhentes om din bruk av Hjemmesiden jf. pkt. 2.1., slettes senest når du ikke har brukt Hjemmesiden i 26 måneder.

5.2 Opplysninger innhentet i forbindelse med din påmelding til vårt nyhetsbrev, slettes når ditt samtykke til nyhetsbrevet trekkes tilbake, med mindre vi har et annet grunnlag for behandlingen av opplysningene.

5.3 Opplysninger innhentet i forbindelse med kjøp du har gjort på Hjemmesiden jf. pkt. 2.2, vil i utgangspunktet bli slettet 5 år etter utløpet av kalenderåret da du foretok kjøpet. Opplysninger kan likevel oppbevares i lengre tid hvis vi har et legitimt behov for lengre oppbevaring, f.eks. hvis det er nødvendig for at rettskrav kan slås fast, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis oppbevaring er nødvendig for at vi kan oppfylle lovkrav. Regnskapmateriale oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle regnskapslovens krav.

6. Sikkerhet

6.1 Vi har gjennomført egnede tekniske og administrative sikkerhetstiltak mot at personopplysninger utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøres, går tapt, endres eller forringes samt mot at de blir kjent for uvedkommende eller misbrukes.

6.2 Kun medarbeidere som har et reelt behov for å få tilgang til dine personopplysninger for å utføre sitt arbeid, har tilgang til disse.

7. Kontaktopplysninger

7.1 Eva Solo A/S er dataansvarlig for personopplysningene som innhentes via Hjemmesiden.

7.2 Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen eller hvis du ønsker å benytte en eller flere av dine rettigheter beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

Eva Solo A/S

Måløv Teknikerby 18-20
DK-2760 Måløv
Tlf. nr.: +45 36 73 20 60
E-post: mail@evasolo.com