Officiell Eva Solo webshop Frakt från 59 SEK Fri frakt på inköp för 499 SEK

LEVERANS MED BUD

Viktig information om tjänster och tillgänglighet

Större produkter (t.ex. möbler) levereras med bud. Det framgår på produktsidan och i kassan vilka varor detta avser.

 

✓ Varan levereras till dörren inom 5–10 vardagar efter din beställning.

✓ Du blir kontaktad med närmare information om när leveransen sker.

✓ Det är viktigt att någon finns på plats på mottagaradressen vid leveransen.

✓ Det är ditt ansvar att se till att möblerna kan komma in i ditt hem.

DU KAN VÄLJA MELLAN TRE LEVERANSSÄTT

 

LEVERANS TILL PORTEN

Leveransen sker till porten eller närmaste plats där bilen på ett enkelt sätt kan stanna vid bostaden.

Chauffören ställer möblerna utanför bilen och du har själv ansvar för att bära in möblerna i bostaden utan chaufförens hjälp.

 

LEVERANS TILL FÖRSTA RUMMET MED EN PERSON

Leveransen genomförs med en person i bilen som hjälper dig att bära upp varorna till det första framkomliga rummet i din bostad. Det är varken Eva Solos eller budets ansvar om varorna inte kan komma in i din bostad på vanligt sätt genom dörren utan demontering av något slag.

Om du har känsliga golv eller trappor är det en god idé att täcka över dem innan leverans eftersom chaufförens skor kan vara smutsiga (chauffören får inte ta av sig skorna enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter). Om skador sker i hemmet MÅSTE chauffören informeras och detta noteras på fraktsedeln innan chauffören lämnar bostaden.

 

LEVERANS MED TVÅ PERSONER

Leverans sker med två personer i bilen som bär in varorna till den plats i bostaden som du önskar, förutsatt att det är lättframkomligt i bostaden. Det är varken Eva Solos eller budets ansvar om varorna inte kan komma in i din bostad på vanligt sätt genom dörren utan demontering av något slag.

Om du har känsliga golv eller trappor är det en god idé att täcka över dem innan leverans eftersom chaufförens skor kan vara smutsiga (chauffören får inte ta av sig skorna enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter). Om skador sker i hemmet MÅSTE chauffören informeras och detta noteras på fraktsedeln innan chauffören lämnar bostaden. När chauffören ansvarar för att bära in möblerna i det rum de ska användas i, så är man som kund inte ansvarig för hanteringsskador, som inte har noterats på fraktsedeln, som visar sig när möblerna omedelbart efteråt packas upp.

INFORMATION OM ALLA TYPER AV LEVERANSER

TILLGÄNGLIGHET
Det är viktigt att du som mottagare är uppmärksam på följande:

 

✓ Det måste finnas tillgänglighet för en stor bil (16,5 x 2,6 x 4 meter)
✓ Avståndet från bilen till ingången får vara max 20 meter (om inbärning har beställts)
✓ Underlaget måste vara stadigt för lastbil/pirra/handkärra
✓ Övertäckning av golv och trösklar är tillräcklig (om inbärning har beställts)
✓ Trappuppgångar och leveransrum är fria från byggmaterial (om inbärning har beställts)

 

Om ovanstående punkter inte har uppfyllts kommer detta att medföra extra leveranskostnader.

 

KONTROLL AV MÖBLER

Det är viktigt att du går igenom möblerna vid mottagandet och säkerställer att det inte finns några skador och stötmärken på emballaget. Om stötmärken upptäcks på emballaget ska det berörda området på möblerna undersökas noggrant efter skador tillsammans med chauffören.

Se till att chauffören noterar eventuella skador på din kvittens samt på chaufförens fraktsedel. Då hittar Eva Solo och chauffören en lösning på detta.

När du har skrivit under kvittensen att varorna har mottagits innebär det samtidigt att varan har levererats i rätt skick och detta kan inte reklameras senare som transport- eller hanteringsskador. Du är självklart välkommen att öppna emballaget innan och kontrollera varan, om det finns tvivel kring detta.

 

LEVERANSTIDPUNKT

Chauffören ringer ca 30 minuter innan ankomst på avtalat leveransdatum och tid.

Det är ditt ansvar att möblerna kan komma in i ditt hem.

 

LEVERANS TILL ICKE-BOFASTA ÖAR

Eva Solo kan tyvärr inte leverera möbler till icke-bofasta öar (med undantag för Bornholm i Danmark). Leverans kan i dessa fall göras till närmaste hamn på fastlandet.