Handelsvillkor

Nedanstående villkor gäller vid alla köp av varor i Eva Solo AB (org. nr: 556806-8885) webbshop på www.evasolo.com. All information (däribland dessa villkor) på webbplatsen och vid beställning är på svenska och avtalet ingås på svenska.

Dessa handelsvillkor accepteras av kunden i samband med beställning och finns dessutom alltid tillgängliga på Eva Solos webbplats. Läs igenom dem noga. Vi uppdaterar dessa villkor regelbundet och ändringarna publiceras på www.evasolo.com.

Eva Solo 

Eva Solo onlineservice
Butiksdelen på www.evasolo.com är Eva Solos egen onlineservice för beställning, köp och information. Du kan beställa online dygnet runt. Vi hoppas att du får en bra upplevelse i vår webbshop.

Bemanning
Vi expedierar beställningar måndag till fredag kl. 8–16. Beställningar som görs utanför dessa tider expedieras följande vardag.
 
Skydd av personuppgifter
Eva Solo är skyldigt att följa den danska personuppgiftslagen och all behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt personuppgiftslagen är Eva Solo dataansvarigt för de uppgifter som registreras om kunder och besökare på http://www.evasolo.com. Vid köp på evasolo.com accepterar du våra riktlinjer för skydd av personuppgifter.

När du använder evasolo.com insamlas automatiskt olika uppgifter om dig. Nedanstående riktlinjer beskriver mer detaljerat vilken typ av uppgifter som insamlas, hur vi behandlar dessa uppgifter och vem du ska kontakta om du har frågor eller kommentarer om våra riktlinjer.

Vilka uppgifter registreras?
Eva Solo hämtar uppgifter om våra användare på två sätt: genom s.k. cookies (kakor) och genom registrering.

Vanligtvis ber Eva Solo endast om personuppgifter och användarrelaterade uppgifter när du beställer nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller liknande. Personuppgifter som samlas in av Eva Solo begränsas främst till e-postadress, namn, adress, kön och ålder, men kan även vara andra uppgifter såsom intressen etc.

Vid köp på webbplatsen ber Eva Solo om kundens namn, adress, telefonnummer och e-postadress som är nödvändiga uppgifter för att vi ska kunna expediera beställningen och som uteslutande används till detta. Uppgifterna överförs och lagras elektroniskt i okrypterad form och sparas i fem år.

Du kan själva välja att få din e-postadress på en sändlista hos Eva Solo, så att du regelbundet kan få nyheter och annan information från Eva Solo. Du kan när som helst beställa och avbeställa denna tjänst utan kostnad.

Eva Solo sparar inte namn och e-postadresser för användare som har avbeställt tjänster.

Cookies
På www.evasolo.com används cookies med syfte att optimera webbplatsen och dess funktioner och därmed göra besöket så lätt som möjligt för dig. Du kan alltid ta bort cookies från din dator. Det kan du t.ex. göra så här: I Internet Explorer tar du bort cookies under menyn ”Verktyg” -> ”Internet-alternativ” -> ”Ta bort cookies”

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Det är viktigt för Eva Solo att dina personuppgifter är konfidentiella och förvaras säkert. Det är endast medarbetare med särskild behörighet hos Eva Solo A/S som har åtkomst till alla registrerade användardata på evasolo.com och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras ständigt för att avgöra om uppgifterna om våra användare hanteras tillfredsställande samtidigt som hänsyn tas till användarnas rättigheter.

Tyvärr är det inte möjligt att garantera total säkerhet vid dataöverföring via Internet. När data skickas och förvaras elektroniskt finns det alltid risk för att andra obehöriga personer snappar upp skyddade uppgifter innan de når våra servrar. Även om Eva Solo försöker skydda dina personuppgifter på bästa sätt kan vi inte säkra eller garantera säkerheten för någon information. Du skickar alltså dina uppgifter på eget ansvar.

Vem delar vi personuppgifter med?
När du registrerar dig på evasolo.com eller på annat sätt uppger dina uppgifter kommer Eva Solo under inga omständigheter att vidareförmedla eller sälja uppgifter som kan knytas till identifierbara individer till tredje part utan ditt uttryckliga tillstånd. Loggfiler och övrig standardinformation kommer heller inte att vidareförmedlas eller säljas till tredje part.
 
Ändring av riktlinjer
Internets snabba utveckling betyder att vi kan vara tvungna att ändra vår behandling av personuppgifter. Därför förbehåller Eva Solo sig rätten att uppdatera och ändra riktlinjerna i detta dokument. När det sker ändrar vi även datum för ”senast uppdaterat” längst ner i dokumentet. I händelse av väsentliga ändringar meddelar Eva Solo detta genom att lägga ut ett meddelande på evasolo.com.

Ditt samtycke och ändring/radering av personuppgifter
När du besöker Eva Solo accepterar du ovanstående riktlinjer.
Om dina personuppgifter ändras, exempelvis din e-postadress, eller om du inte längre vill använda de tjänster du har anmält dig till på evasolo.com, kan du uppdatera eller radera dina personuppgifter genom att skicka ett mejl till order@evasolo.com eller använd vårt kontaktformulär.

Beställning av varor
Ett slutgiltigt avtal mellan dig och Eva Solo anses vara ingånget när Eva Solo har bekräftat beställningen. Om Eva Solo inte kan expediera din beställning, exempelvis på grund av slutsålda varor, kontaktar vi dig snarast möjligt per e-post. Du ansvarar för att de angivna kunduppgifterna är korrekta eftersom Eva Solo varken validerar eller kontrollerar dem efter registreringen.

Priser och betalning
Gällande pris är det pris som anges för den aktuella varan på webbplatsen den dag beställningen görs. Alla angivna priser i SEK är inkl. moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser med omedelbar verkan. Fraktavgifter ingår inte i priset. Vid varje beställning av varor på webbplatsen tillkommer en fraktavgift. Fraktavgift anges på såväl orderöversikten som orderbekräftelsen som skickas till kunden. Eva Solo A/S accepterar betalning med olika kreditkort och andra lokala betalningsmetoder. Betalningen dras inte från ditt konto förrän vi skickar varorna.

Eva Solo A/S krypterar alla kortuppgifter med SSL (Secure Socket Layer). Det betyder att obehöriga inte kan läsa av ditt kortnummer eller andra uppgifter under betalningstransaktionen. Observera att sidan där du anger dina kortuppgifter ser annorlunda ut än resten av webbshopen. Det beror på att PBS kräver att sidan ska vara säker och att uppgifterna ska vara krypterade.

Presentkort
Presentkort från Eva Solo kan användas vid betalning i webbshoppen och kan bara användas en gång. Om inte hela beloppet utnyttjas görs ingen utbetalning av mellanskillnaden, vare sig kontant eller i form av ett nytt presentkort. Presentkortet kan inte bytas mot kontanter.

Leverans
Eva Solo ombesörjer leverans till den av kunden angivna leveransadressen.

Vi skickar varorna 1–2 arbetsdagar efter att du har gjort din beställning. Eftersom Eva Solo inte kan garantera de lokala leveransförhållandena kan Eva Solo inte ange exakt när varorna levereras till kunden. Om den beställda varan inte finns på lager vid tidpunkten för beställningen kontaktar vi dig med information om den fortsatta processen. Som konsument har du rätt att häva köpet om hela leveransen är försenad i förhållande till det överenskomna.

Vi levererar i Danmark, EU och Norge. Fraktavgift framgår av orderbekräftelsen och betalas av köparen.

Vid leverans utanför EU är kunden skyldig att betala tullavgifter, moms samt övriga skatter och avgifter som tas ut vid import av produkter till leveranslandet. Kunden är ensam ansvarig för formaliteterna i samband med leveransen såvida inget annat anges. Kunden har hela ansvaret för att kontrollera om de beställda produkterna kan importeras enligt leveranslandets gällande lagar.

Ångerrätt  
Du har 14 dagars returrätt på varorna fr.o.m. dagen för mottagandet. Om du ångrar ett köp behöver du bara återsända varan i likvärdigt skick och samma mängd, inklusive emballage som du mottog den i. Eftersom förpackningen utgör en avsevärd del av varans värde kan varan inte anses vara återsänd i likvärdigt skick och samma mängd om förpackningen saknas. Kunden är ansvarig för att returvaran är ordentligt förpackad. Därför rekommenderar vi att du sparar förpackningen tills du är säker på att du vill behålla varan. Du kan återsända varan som värdeförsändelse, vilket innebär att du som kund är försäkrad om paketet skulle försvinna. Om du i händelse av att paketet försvinner inte har skickat det som värdeförsändelse är du ansvarig för försändelsen. När varan har mottagits och godkänts av Eva Solo återbetalas köpesumman (inkl. expeditions- och portokostnader) till ditt konto. Köpesumman återbetalas omedelbart efter att Eva Solo har mottagit varan och har haft möjlighet att kontrollera den, vilket normalt sker senast 14 dagar efter att varan mottagits. Observera att kunden står för kostnaden för återsändningen. Denna kostnad återbetalas inte. Läs mer praktisk information under ”Reklamation och varuretur”.

Reklamation och varuretur
Vid fel, brister eller eventuellt uteblivna leveranser ska du kontakta:

Eva Solo A/S
Måløv Teknikerby 18–20
DK-2760 Måløv
Org.nr: 30338413
E-post: order@evasolo.com
Telefon: +45 36 73 20 73

För snabbare hantering rekommenderar vi att du använder vår kontaktsida.

Återsändning av varor ska också ske till denna adress. Observera att vi inte mottar paket som skickas mot postförskott. Återsändning kan även ske genom att du nekar att ta emot varan eller inte hämtar ut den. Inför retur av varor ska du fylla i ett formulär som du kan hämta här. Formuläret ska skickas till Eva Solo senast 14 dagar efter det att varorna mottagits.

Det är inte ett krav, men expeditionen underlättas om du skickar med en kopia av orderbekräftelsen/fakturan och kontonummer på bankkontot som återbetalningen ska ske till, kopia av ev. tidigare korrespondens m.m.Dock krävs det en viss form av ID för att vi ska kunna registrera vem paketet kommer från och vilket konto pengarna ska återbetalas till.

Eva Solo förväntar sig att du skickar varorna så snart som möjligt efter det att du har meddelat att du ångrar köpet, och varorna ska returneras senast 14 dagar efter det att du har ångrat köpet.

OBS:

Du kan förlora hela eller delar av köpesumman om varans värde har försämrats därför att:

  • Du har använt varan.
  • Varan har blivit skadad medan du hade ansvaret för den.
  • Du har hanterat varan på annat sätt än vad som krävdes för att kunna fastställa dess art och egenskaper samt hur den fungerar.

Reklamation - om det är nogon fel på varan

Ditt köp omfattas av köplagen, inbegripet bestämmelserna om varufel. Det betyder att om en vara är felaktig kan du få den reparerad eller utbytt, få pengarna tillbaka eller få priset nedsatt, allt efter den konkreta situationen.

Det är givetvis ett krav att reklamationen är berättigad och att felet inte har uppstått till följd av felaktig användning av produkten eller annat skadevållande beteende.

Du ska kontakta oss inom ”skälig tid”

Du ska reklamera inom ”skälig tid” från det att du har upptäckt felet på varan. Vi rekommenderar att du reklamerar så snart som möjligt, och inom två månader från det att felet har upptäckts.

Du kan reklamera genom att kontakta oss via e-post till order@evasolo.com eller per telefon på +45 3673 2073. För snabbare hantering rekommenderar vi att du använder vår kontaktsida.

Då får du vidare instruktioner utifrån den aktuella situationen.

Varan ska skickas till:

Eva Solo A/S
Måløv Teknikerby 18–20
DK-2760 Måløv

Märk försändelsen: Reklamation

När du returnerar varan ber vi dig samtidigt att beskriva problemet så noggrant som möjligt. Använd gärna vårt reklamationsformulär, som du kan ladda ner här. Det är inget krav, men det underlättar vår ärendehantering och gör att vi kan behandla reklamationen snabbare.

Vid berättigad reklamation ersätter vi skäliga fraktkostnader.

Om en reklamation är berättigad ersätter vi naturligtvis skäliga fraktkostnader för returen av varan. I motsatt fall ska du själv stå för alla utgifter för transport, inbegripet våra fraktkostnader för att returnera varan efter undersökning. Vi kan även kräva dig på ett belopp på upp till 500 SEK för att undersöka varan.

Kom ihåg att varan alltid ska skickas i adekvat emballage, och se till att få kvitto på försändelsen. Det är nämligen du själv som ansvarar för paketet/varorna tills vi har tagit emot dem. Spara därför postens kvitto inklusive uppgift om fraktkostnader samt eventuellt spårningsnummer.

Obs! Vi tar inte emot paket som skickas mot postförskott eller liknande.

Återbetalning
I händelse av överenskomna rabatter samt varor som återsänts eller förskottsbetalats och som avbeställs före avsändning ska en hel eller delvis återbetalning av köpesumman göras. Återbetalning sker alltid genom banköverföring och Eva Solo A/S behöver därför dina bankkontouppgifter i form av clearingnummer, kontonummer, swift-code och IBAN-nummer. Dessa uppgifter är inte känsliga utan kan tryggt skickas per e-post eller annan normal form av korrespondens.
 
Komplett avtal
Dessa villkor utgör tillsammans med webbplatsens priser, avtalsinformation och riktlinjer för skydd av personuppgifter det kompletta avtalet för vår leverans av varor till dig.

Kontaktuppgifter
Vi besvarar gärna dina frågor om dessa handelsvillkor eller andra delar av vår service. Kontakta vår kundtjänst på telefon +45 36 73 20 73 eller e-post cs@evasolo.com

 

Senast uppdaterat: 19 april 2022.