Forest Stewardship Council® (FSC®)

Eva Solo är FSC®-certifierat, vilket innebär att mycket av det trä som vi använder i våra produkter kommer från ansvarsfullt skogsbruk.

FSC står för Forest Stewardship Council och är en internationell certifiering för ansvarsfullt avverkat trä och träprodukter. I en FSC-skog avverkas inte fler träd än vad skogen klarar att återhämta. Samtidigt arbetar man i FSC-certifierade skogar för att djur och växtliv ska skyddas och att de människor som arbetar i skogen är garanterade utbildning, säkerhetsutrustning och en rimlig lön. Via ett internationellt kontrollsystem försöker man säkerställa att kraven i FSC-standarden uppfylls. Det sker bland annat genom att kontrollanter kommer ut och kontrollerar att allt är i ordning. Om de upplever att saker och ting inte sker enligt reglerna kan träet inte FSC-godkännas. Dessutom har man utarbetat ett system som gör att man kan spåra alla FSC-produkter tillbaka till de skogsområden som träet kommer från. När du som konsument väljer FSC bidrar du till att skydda naturen och de sociala förhållandena i de skogar som träet kommer från.

Titta efter våra FSC-certifierade produkter på vår hemsida (licensnummer FSC-C159943).