Skriv användarnamn
Skriv lösenord
Upprepa lösenord
Skriv namn
Skriv land
Välj butikskedja
Välj butik
Skriv adress
Skriv ett giltigt postnummer
Skriv postort
Skriv ett giltigt telefonnummer
Skriv e-postadress
Accepter betingelser
×
<h2>Villkor för Eva Solo College</h2> <p><strong>Registrering av Eva Solo College-användare</strong><br />Vid registreringen av Eva Solo College-användare skiljer man mellan heltidsanställda och deltidsanställda. Heltidsanställda kan använda intjänade Eva Solo College-poäng i Eva Solos webbutik. Som deltidsanställd tjänar du poäng, men dessa aktiveras inte i butiken. Du kan därför inte använda dina poäng. Däremot har du möjlighet att delta i tävlingar och andra aktiviteter, precis som alla andra Collegeanvändare.<br /><br />Det är Eva Solo-konsulenten i ditt distrikt som anmäler dig som användare av Eva Solo College. Prata med vederbörande och hör efter om du uppfyller villkoren och kan registreras som användare. <br /><br />När du inte längre än anställd i en butik i branschen ber vi dig meddela Eva Solo A/S, varefter vi tillsammans avslutar ditt konto. Om du inte har använt dina poäng inom sex månader efter det att din anställning upphört försvinner poängen.</p> <p><strong>God sed för college</strong><br />Din Eva Solo College-profil är personlig och knuten till dig. Det är därför endast du som har åtkomst och endast du som tjänar poäng. Du får inte låta andra använda din inloggning och ditt lösenord. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera om vi får kännedom om att andra använt dina inloggningsuppgifter eller om du på annat sätt missbrukar butiken. Missbruk medför att din profil stängs och dina poäng dras in.</p> <p><strong>Använda poäng</strong><br />Dina intjänade poäng ska användas i Eva Solos webbutik. Du måste handla för minst 1 500 kr innan varorna skickas. Du får normalt varorna inom 2–5 dagar. På grund av ökad arbetsbelastning under december månad prioriterar vi leveranser till våra återförsäljare. Om du använder dina Eva Solo College-poäng under december månad kan leveranstiden därför vara längre än normalt. Varorna skickas till den adress som anges vid registreringen. Dina intjänade poäng måste användas inom 24 månader, därefter förfaller de.</p> <p><strong>Upphovsrätt</strong><br />All text, film och innehåll tillhör Eva Solo A/S och får endast användas för Eva Solo College. De får inte användas på andra platser utan medgivande från Eva Solo A/S. Missbruk får rättsliga konsekvenser.</p> <p><strong>Mottagning av elektronisk post</strong><br /><em>Information om nya aktiviteter på Eva Solo College</em><br />När du registrerar en profil som Eva Solo College-användare kan du ge Eva Solo A/S tillåtelse att skicka information till din inkorg om nya prov, tävlingar och andra Eva Solo College-aktiviteter. Alla uppgifter och din e-postadress stannar hos oss och vidarebefordras inte till tredje part. De insamlade uppgifterna förvaras säkert och utan identifieringsmöjligheter för andra än Eva Solo A/S. Alla uppgifter behandlas i enlighet med god databehandlingssed. <br /><br />Om du inte längre vill ta emot elektronisk post med information om aktiviteter på Eva Solo College kan du kontakta Eva Solos kundtjänst på <a href="mailto:college@evasolo.com">college@evasolo.com</a>.<br /><br /><strong>Nyhetsbrev</strong><br />Vid registreringen som Eva Solo College-användare kan du också ge Eva Solo A/S tillåtelse att skicka elektronisk post i form av nyhetsbrev. Alla uppgifter och din e-postadress stannar hos oss och vidarebefordras inte till tredje part. De insamlade uppgifterna förvaras säkert och utan identifieringsmöjligheter för andra än Eva Solo A/S. Alla uppgifter behandlas i enlighet med god databehandlingssed.<br /><br />Om du vill avanmäla nyhetsbrevet kan du göra detta längst ned på nyhetsbrevet.</p> <p><strong>Tekniska upplysningar</strong> <br />Eva Solo College är kompatibelt med de flesta webbläsare och operativsystem.</p> <p><strong>Obs!</strong><br />Eva Solo College är sig likt i grunden, men har fått en ny design. Text och innehåll finns kvar, och som användare börjar du där du slutade på den gamla plattformen.</p> <p>Uppdaterat maj 2015</p>