Offisiell Eva Solo nettbutikk Gratis frakt på kjøp på 499 NOK

FNs bærekraftsmål

I innsatsen for å bidra til en mer bærekraftig utvikling arbeider vi for å oppnå utvalgte bærekrafsmål fra FN.

SDG 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

E-WEB-Goal-08-500x500.jpg

Delmål 8.8: Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold.

Forsyningskjeden er et av områdene der vi er oppmerksomme på innvirkningen vår. For å oppnå mål 8 fokuserer vi på ansvarlige forsyningskjeder. I tillegg til å opprettholde våre etiske retningslinjer er vi medlem av amfori BSCI – et internasjonalt system for sosial revisjon som skal forbedre arbeidsforholdene i globale forsyningskjeder. Vi ønsker bare å samarbeide med leverandører som minst oppfyller de grunnleggende kravene i anerkjente internasjonale standarder. Gjennom BSCI-plattformen vurderer vi leverandørene våre regelmessig, og støtter dem i arbeidet med å skape trygge arbeidsforhold for medarbeiderne. Vi gjør også det vi kan for å sikre at våre leverandører produserer på en måte som ikke virker negativt inn på lokalmiljøet.

SDG 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

E-WEB-Goal-12-500x500.jpg

Delmål 12.5: Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk.

Delmål 12.6: Stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å ta i bruk bærekraftige metoder og integrere informasjon om egen bærekraft i sine rapporteringsrutiner.

Et annet svært viktig område for Eva Solo er produktene vi designer, produserer gjennom produksjonspartnere og sender ut på markedet. I produktutviklingen vår ligger det et stort potensial for å oppnå en mer positiv innvirkning. Vi har derfor satt bærekraftig og sirkulær design i fokus. I henhold til Europakommisjonen bestemmes 80 % av et produkts økologiske fotavtrykk i designprosessen, på grunn av materialene som velges og hvordan produktet designes. I Eva Solo har vi derfor innført et sett med designprinsipper som vi heretter skal bruke som veiledning. I den forbindelse har vi sett nærmere på materialene vi bruker i produktene våre, med mål om å sørge for at de er mest mulig bærekraftige og ansvarlige.

SDG 15 – Livet på land

E-WEB-Goal-15-500x500.jpg

Delmål 15.2: Fremme innføringen av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette forringede skoger, og i betydelig grad øke gjenreising og nyplanting av skog på globalt nivå.

For å oppnå målet for livet på land sikter vi mot å bli FSC®-sertifisert. Fremover skal de av produktene våre som hovedsakelig lages av trevirke, FSC-sertifiseres i den grad det er mulig. FSC, Forest Stewardship Council®, er et internasjonalt sertifiseringsorgan for ansvarlig skogdrift. En FSC-sertifisering vil si at trevirket som brukes i produktene, stammer fra skoger som er forvaltet på en bærekraftig måte, som ivaretar det biologiske mangfoldet og livene til lokalbefolkningen og arbeiderne, samtidig som den økonomiske levedyktigheten opprettholdes. I tillegg har vi hentet materialet til vår papirbaserte emballasje fra ansvarlige produsenter.

Klima

Selv om klimatiltak behandles spesifikt i mål 13, forholder vi oss både til mål 12 og 15 når vi håndterer vårt ansvar knyttet til klimaendring og global oppvarming, ved å ta tak i ansvarlig skogsdrift, gjenoppbygging og bevaring i mål 15; og bærekraftige materialer og ansvarlig produksjon i mål 12. 

Kontor og lager

I tillegg til den innsatsen vi gjør for å oppnå bærekraftmålene, gjør vi stadig forbedringer ved våre kontor- og lagerlokaler. I begynnelsen av 2020 gikk vi over fra vindkraft til grønn energi, og både dataene våre og nettsiden vår lagres ved hjelp av grønn energi. Vi er opptatt av å kjøpe mer bærekraftige og ansvarlige produkter til kontorene våre, og vi har et resirkuleringssystem som sikrer at vi resirkulerer så mye som mulig fra lageret vårt. I tillegg oppdaterer vi medarbeiderhåndboken vår, slik at alle medarbeidere er oppmerksomme på hvilken policy og praksis som gjelder for bærekraft.