Levering fra 29 kr. Fri fragt på ordrer over 499,- Gratis hjemmelevering på alle ordrer Afsendes inden for 2-4 hverdage

FAQ

Eva Solo & ReSea Project

Hvordan er Eva Solo en del af kampen mod havplastforurening?

Eva Solo er ansvarlige for at opsamle 3.500 kg (3,5 ton) plastik fra havet årligt igennem samarbejdet med ReSea Project. En typisk halvliters engangsvandflaske vejer 20 gram, hvorfor Eva Solo’s bidrag og involvering i ReSea Project svarer til at fjerne 175.000 plastikflasker fra havet.

Kan Eva Solo bruge det opsamlede havplast til fremstilling af drikkeflasker?

Genanvendt plast fra havet er ikke godkendt til produkter, der er direkte i kontakt med fødevarer som fx vand, kaffe og juice. Ved at vælge en drikkeflaske du kan bruge igen og igen, er du med til at gøre en forskel for miljøet. Undersøgelser viser, at en genanvendelig drikkeflaske sparer miljøet for ca. 1.500 halvliters flasker om året (kilde).

Hvordan opsamles plastikken?

Alt plastik der bliver opsamlet, sker efter en veldokumenteret proces for at sikre fuldkommen transparens i det arbejde der udfø­res, og samtidig gøres det med respekt for økosystemer og dyreliv. I foråret 2021 blev ReSea Project nummer to i verden til at få en certificeret opsamlingsproces af havplast. Certificeringen af opsamlingsprocessen kommer fra den globale kvalitetssikringsudbyder DNV GL. En certificering fra en uafhængig tredjepart sikrer, at plasten kan spores helt tilbage til det sted, hvor den blev opsamlet i havet og floder, hvilket giver den nødvendige tillid og transparens omkring opsamling af plast fra vandområder og den reelle forskel der gøres for at reducere plastikforurening i verdenshavene.

I samarbejde med DNV GL har ReSea Project udviklet et digitalt tracking system baseret på blockchain teknologi, som gør det muligt at spore plasten fra det bliver hevet op af havet med net, og frem til det bliver overleveret til videre genanvendelse og affaldshånd­tering. Alle ReSea Projects plastsamlere anvender tracking systemet til at dokumentere alle led i opsamlingsprocessen med billeder og koordinater, hvilket gør det muligt for ReSea Project at monitorere al opsamling og samtidig gør det muligt for DNV GL at verificere denne uden nødvendigvis at være fysisk til stede på opsamlingslokationerne.

Kan havplasten genanvendes?

Ja, det kan den. Meget af den plastik, der opsamles, kan genanvendes, men plastikken kan ikke fødevaregodkendes og dermed ikke bruges til fremstilling af produkter, der i kontakt med fødevarer såsom vand, juice og kaffe.

Med den stigende nødvendighed for grønne løsninger, så kommer der heldigvis flere og flere virksomheder til, som enten er spe­cialiseret i at genanvende plastik, og som i stigende grad også er i stand til at genanven­de selv de mest genstridige typer af plastik, som har ligget længe i naturen. Meget af den plastik ReSea Project opsamler kan genanvendes, da opsamlingslokationerne ligger strategisk placeret. Det betyder, at plasten i mange tilfælde kan opsamles inden den ligger for længe i vandet, hvilket gør den mindre medtaget af saltvand og UV-beskadigelse. Men det kræver en fortsat indsats for at kunne genanvende mest muligt af den plastik, der opsam­les. ReSea Project arbejder derfor hårdt på at skabe flere partnerskaber med offentlige og private aktører, sådan at flere kan genanvende den totale mængde af certificeret havplast, som dermed kan tjene et nyt formål for at mindske den globale produktion af konventionel plast.

Hvordan genanvendes plasten?

Det afhænger meget af anvendelsesformålet. ReSea Project sørger for, at plasten sorteres og afleveres til statskontrollerede ”Waste Banks”, som tager sig af den videre distribuering af plasten. Plasten gen-anvendes ved ’shredding’ (hvor plasten ’rives’ i små bitte stykker), og granulering (hvor plasten smeltes om og omformes til granulat). Noget af plasten bruges til grovere plastprodukter (f.eks. presenning, plastkasser, paller, cement og byggeindustri) og andet anvendes til emballager, tekstil og lignende. Det gælder dog ikke emballage, der kommer i kontakt med fødevarer eller produkter, der anvendes på huden.

Hvilke typer plastik opsamler ReSea Project?

ReSea Project opsamler alt plastaffald i havet og i floder, men de følgende plastiktyper er de mest gængse:

✔️ PET (Særligt plastikflasker er et stort problem i havet og naturen)
✔️ HDPE (Plastikposer af kraftigere kvalitet som du kender fra supermarkedet)
✔️ LDPE (tyndere engangsposer, bobbelplast, madfilm)
✔️ PP (skruelåg, sugerør, bøtter til cremer)
✔️ PVC (Kreditkort, plastrør, syntetisk læder)
✔️ PS (”plastik-skum” som er hyppigt anvendt til take-away emballage)

Hvad sker der med plastikken, der opsamles?

Baseret på information fra de forskellige genanvendelsessteder har ReSea Project en estimeret fordeling der hedder: 70% genanvendelse og 30% der ikke kan genanvendes. ReSea Project videregiver plastikken til statskontrollerede genanvendel­sesstationer, som sørger for at mest muligt at den indleverede plastik går til genanvendelsesværdige formål. Estimatet kan dog svinge, da det afhænger meget af områderne der opsamles fra, og hvor dårlig stand plasten er i. Derfor er det et kerneområ­de for ReSea Project fra 2021 og fremadrettet, at finde flere og flere partnere, som kan aftage og genanvende selv de mest genstridige plasttyper. Målet er at komme så tæt på 100% som muligt.

Den mængde af plast som ikke kan genanvendes sendes til et statskontrolleret ’Landfill’. Det er langtfra det mest ideelle, men ved at vælge kontrollerede landfills, så er der et miljømæssigt opsyn modsat mange private landfills i Indonesien. ReSea Project er af den overbevis­ning, at plastik uanset stand og type ikke hører til i havet. Derfor fjerner vi alt plastikaffald på vores vej, da det alt andet lige bedre kan kontrolleres på land. Indonesiens regering har heldigvis øjnet vigtigheden af at gøre op med affaldsproblematikken. Man er derfor i færd med at bygge 12 forbrændingsanlæg, som kan omdan­ne affald på landfills til grøn energi. Samtidig kommer der flere private investeringer i genanvendelsesanlæg i Indonesien, hvilket bidrager til en bedre håndtering af plastik og øvrigt affald.

Hvem er ReSea Project?

Som led i det miljømæssige ansvar startede den danske emballageproducent Pack Tech A/S i 2015 brandet Ocean Waste Plastic (OWP) med det formål at få virksomheder over hele verden til at anvende emballage lavet af PCR (Post-Consumer-Recyled) plast, som samtidig fjerner den præcis samme mængde fra havet og floder. I takt med at flere brands, særligt i kosmetik og beauty branchen, har valgt at erstatte deres traditionelle plastikemballage med OWP, så blev man i Pack Tech A/S samtidig mødt med en stor interesse af virksomheder, som ikke nødvendigvis havde et emballagebehov, men derimod søgte specifikt at kunne gøre mere for miljøet og være med til at takle havplastproblematikken. Deraf blev ReSea Project stiftet. En opsamlingsløsning der gør det muligt for virksomheder af enhver art at være direkte involveret i at takle vor tids største miljømæssige trussel for planeten.

ReSea Project er en formålsdreven virksomhed, hvis mission er at bekæmpe havplastforurening. Med en opsamlingsløsning der er baseret på cirkulær økonomi og drevet af lokalsamfund i Indonesien, så tages der ikke blot hånd om den plast der flyder i havet og floder; Der skabes arbejdspladser og økonomisk vækst i lokalsamfund præget af fattigdom, hvilket er en vigtig del af ReSea Projects arbejde. Ved at sørge for gode arbejdsvilkår og hjælpe teamet og deres familier økonomisk, så udrettes der en kæmpe social forskel for teamet af plastsamlere og deres familie, da de kan betale for deres børns skolegang og forbedre deres generelle levevilkår. Ifølge CEIC var minimumslønnen i Indonesien i 2019 blot DKK 680 om måneden. ReSea Project aflønner i gennemsnit DKK 3.000 om måneden til deres plastsamlerne i Indonesien.

Igennem tilstedeværelsen i lokalsamfund skabes der oplysning om korrekt affaldshåndtering, og med involveringen af virksomhe­der overalt i verden samt indgåelse af partnerskaber med relevante interessenter, så sættes der fokus på at plastikproblematikken er et globalt problem, som kræver globalt ansvar og handling for at løse truslen mod økosystemer, dyreliv og mennesker. ReSea Projects indsats stiger i takt med, at flere og flere virksomheder over hele kloden bidrager til indsatsen for et plastik-frit hav.

Hvorfor opererer ReSea Project kun i Indonesien?

Indonesien er verdens andenstørste bidragsyder til udledningen af plastik i havet. Man anslår, at 15% af verdens årlige udledning af plastik stammer fra Indonesien. Samtidig er landet hårdt præget af at lande i vesten sender deres affald til Indonesien, hvilket belaster de i forvejen manglende ressourcer til at håndtere de store mængder affald, der hober sig op i landet. Til trods for en mangelfuld infra­struktur når det kommer til affald, så er man i Indonesien gode til at genanvende mange plasttyper. Men der er brug for flere private investeringer fra ind- og udland til at bidrage til udviklingen og påvirke regeringen til at sætte større ind overfor plastikforurening. Da Indonesien samtidig er plaget af fattigdom og arbejdsløshed, så ReSea Project både i stand til at bekæmpe plastikproblematikken, og samtidig gøre en social forskel i lokalsamfund i takt med flere virksomheder bidrager til indsatsen. ReSea Project ønsker at dække flere steder i Indonesien, men ambitionen er at sprede løsningen til andre steder i verden med lignende sociale og miljømæssige problemer. Teamet af plastik-samlere arbejder under normale omstændigheder som fiskere i Indonesien. Grundet plastikforurening og lavindkomst er det svært at fange fisk og opretholde deres indkomst. Via ReSea Project er de i stand til at supplere deres ind­komst ved at fjerne plastik fra havet og floder.

Eva Solo To go

Skift engangsplastflasken eller -kaffekoppen ud med en genanvendelig løsning og støt samtidig oprydning i havet