Levering fra 29 kr. Fri fragt på ordrer over 499,- Gratis hjemmelevering på alle ordrer Afsendes inden for 2-4 hverdage

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling

Med vores forpligtelse til at bidrage til en mere bæredygtig udvikling arbejder vi på at opnå udvalgte mål fra FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG'er).

SDG 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

E-WEB-Goal-08-500x500.jpgMål 8.8: Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes, og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.

Et af de områder, hvor vi er opmærksom på vores indvirkning, er hele vores forsyningskæde. Til støtte for SDG 8 fokuserer vi på ansvarlige forsyningskæder. Ud over at værne om vores adfærdskodeks er vi medlem af amfori BSCI – et internationalt socialt revisionssystem, der har til formål at forbedre arbejdsbetingelserne i globale forsyningskæder. Vi ønsker kun at samarbejde med leverandører, der som minimum opfylder grundlæggende krav, der er i overensstemmelse med anerkendte internationale standarder. Via BSCI-platformen evaluerer vi vores leverandører regelmæssigt og understøtter dem i at levere ansvarlige og sikre arbejdsvilkår for deres ansatte. Derudover bestræber vi os på at sikre, at vores leverandører producerer på en måde, som ikke har nogen negativ indvirkning på det lokale miljø.

SDG 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

E-WEB-Goal-12-500x500.jpgMål 12.5: Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Mål 12.6: Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

Et andet vigtigt område for Eva Solo er de produkter, vi designer, producerer via produktionspartnere og placerer på markedet. Via vores produktudvikling er der gode muligheder for at opnå mere positiv indvirkning. I den forbindelse har vi igangsat et fokus på bæredygtigt og cirkulært design. Ifølge Europa-Kommissionen besluttes omkring 80 % af et produkts miljøaftryk i designprocessen som følge af de valgte materialer og hvordan produktet er designet. Hos Eva Solo har vi vedtaget en række designprincipper, som vi vil bruge som en rettesnor fremadrettet. I den forbindelse har vi også et øget fokus på de materialer, vi bruger i vores produkter, og vi stræber efter at sikre, at de er så bæredygtige og ansvarlige som muligt.

SDG 15 – Livet på land

E-WEB-Goal-15-500x500.jpgMål 15.2: Fremme gennemførelsen af bæredygtig forvaltning af alle typer af skove, stoppe skovrydning, genskabe forringede skove og væsentligt øge skovrejsning og skovtilplantning globalt.

Til støtte for SDG Livet på land er vi blevet FSC®-certificeret (FSC licens: FSC C159943). Fremadrettet vil de af vores produkter, som hovedsageligt laves af træ, være FSC-certificeret, hvor det er muligt. FSC, Forest Stewardship Council®, er et internationalt certificeringsorgan for ansvarlig skovforvaltning. En FSC-certificering betyder, at det træ, der anvendes i produkterne, stammer fra skov, der er forvaltet på en bæredygtig måde, som bevarer den biologiske diversitet og er til gavn for lokale borgere og arbejdstagere, samtidig med, at man sikrer økonomisk levedygtighed. Derudover indkøbes vores papirbaserede emballage i stigende grad fra ansvarlige producenter.

Klima

Mens klimaindsats er specifikt omfattet af SDG 13, varetages vores bevidsthed om vores ansvar forbundet med klimaændringer og global opvarmning via vores forpligtelse til både SDG 12 og 15 ved at sigte efter ansvarlig skovforvaltning, genskabelse og bevarelse i SDG 15, og bæredygtige materialer og ansvarlig produktion i SDG 12.

Kontor og lager

Ud over vores bestræbelser på at opnå SDG'erne, laver vi også løbende forbedringer på vores kontor og lager. I starten af 2020 skiftede vi til grøn energi fra vindproduktion, og vores data og hjemmeside lagres ved brug af grøn energi. Vi har et fokus på at købe mere bæredygtige og ansvarlige produkter til vores kontorer, og vi har et genanvendelsessystem til at sikre, at vi genanvender så meget som muligt fra vores lager. Derudover opdaterer vi vores medarbejderhåndbog, så alle medarbejdere kender vores politikker og praksis for bæredygtighed.